คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

จำเป็นต้องใช้ออปตริแมกซ์หรือไม่

การมีดัชนีมวลกายในเกณฑ์ “ปกติ” เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพต่างๆ ออปตริแมกซ์มีคุณประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 23 (หรือ 25 สำหรับชาวตะวันตก) เพื่อช่วยให้มีน้ำหนักลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ไม่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ ผู้ที่มีดัชนีมวลกายในเกณฑ์ปรกติสามารถใช้ออพทริแมกซ์เพื่อรักษาระดับน้ำหนักให้คงที่เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักออปตริแมกซ์ปลอดภัยหรือไม่เมื่อใช้ในระยะยาว

ออปตริแมกซ์มีความปลอดภัยมากที่สุดเพราะไม่มีส่วนประกอบที่เป็นตัวยาผสมอยู่ ออปตริแมกซ์เพียงทำหน้าที่เอื้อต่อกระบวนการทำงานในร่างกายต่างๆ โดยช่วยให้การขับสารพิษภายในร่างกายเกิดขึ้น ช่วยการทำงานของตับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเผาผลาญไขมัน และเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันในชั้นเซลล์จากการใช้เจลกระชับสัดส่วน ออปตริแมกซ์มีความอ่อนโยน ปลอดภัยและได้ผลเมื่อใช้ในระยะยาว

ดัชนีมวลกาย (BMI)

BMI = น้ำหนัก(kg) / ส่วนสูง (m) x ส่วนสูง (m)

เกณฑ์น้ำหนัก
(ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ)
BMI (kg/m2)
(คนเอเชีย)
BMI (kg/m2)
(คนยุโรป)
น้ำหนักต่ำกว่าปรกติ
(เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร)
ต่ำกว่า 18.5 ต่ำกว่า 18.5
ปรกติ (สุขภาพดี)
(ความเสี่ยงต่ำ)
18.5 - 22.9 18.5 - 24.9
น้ำหนักเกิน
(ความเสี่ยงปานกลาง)
23 - 27.4 25 - 29.9
อ้วน
(ความเสี่ยงสูง)
> 27.5 > 30

*อ้างอิงการคำนวนโดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO)